Print deze folder
Print folder


Neurologie

Hoofdpijndagboek

Algemeen

Uw neuroloog of huisarts heeft met u besproken dat u een hoofdpijndagboek gaat bijhouden. Het doel van het dagboek is om beter inzicht te krijgen in uw klachten. Hieronder vindt u uitleg hoe u dit dagboek dient in te vullen en het dagboek zelf.

Hoe vult u het dagboek in

Op de volgende pagina vindt u het hoofdpijndagboek. In de linkerkantlijn staan de dagen van de maand aangegeven. U vult vervolgens van links naar rechts het volgende in:

Een voorbeeld:Dagelijks bijhouden

Het is belangrijk dat u het dagboek iedere dag invult. Leg het hoofdpijndagboek op een goed zichtbare plek en spreek met u zelf een vast tijdstip af waarop u het dagboek invult. Noteer in uw agenda of op de kalender dat u het dagboek moet invullen, of vraag uw partner of andere familieleden om u eraan te herinneren.
Vragen

Heeft u vragen over het invullen van het dagboek, neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Foldernummer mei 11
Print deze folder
Print folder