Print deze folder
Print folder


Algemeen

Uw opname in het Slingeland Ziekenhuis

Voorwoord


1. Het ziekenhuis


2. Voordat u wordt opgenomen

2.1 Verhinderd
2.2 Wat neemt u mee
2.3 Geld en kostbaarheden
2.4 Voorbereiding op een operatie
2.5 MRSA
2.6 Kosten
2.7 Gemengd verplegen
2.8 Website ziekenhuis
2.9 Vragen

3. Uw opname

3.1 Hoe komt u bij het ziekenhuis
3.2 Parkeren
3.3 Waar melden

4. Uw verblijf

4.1 Ontvangst
4.2 Oproepsysteem verpleging
4.3 De behandeling
4.4 Artsenvisite
4.5 Maaltijdkeuze
4.6 Dieet
4.7 Geneesmiddeleninformatie
4.8 Van de afdeling af
4.9 Inlichtingen voor familie
4.10 Bezoek
4.11 Sluitingstijd hoofdingang
4.12 Kwaliteit en veiligheid
4.13 Help mee aan een veilige behandeling

5. Medewerkers

5.1 Artsen
5.2 Verpleegkundigen
5.3 Verpleegkundig specialist
5.4 Apothekersassistent
5.5 Paramedici
5.6 Opleidingsziekenhuis

6. Overige ondersteuning

6.1 Medisch maatschappelijk werk
6.2 Medische psychologie
6.3 Geestelijke verzorging
6.4 Bureau Patiëntenvoorlichting
6.5 De klachtenfunctionaris
6.6 De Cliëntenraad

7. Voorzieningen

7.1 Post
7.2 Telefoon
7.3 Televisie en radio
7.4 Internet
7.5 Roken
7.6 Dagverblijf
7.7 Patiëntenbibliotheek
7.8 Bezoekersrestaurant
7.9 Binnentuin
7.10 Winkel
7.11 Kapper
7.12 Beveiliging
7.13 Stiltecentrum
7.14 Zondagsvieringen
7.15 Islamitische gebedsruimte (mesçit)
7.16 Mariakapel

8. Uw rechten en plichten in het ziekenhuis

8.1 Rechten en plichten
8.2 Niet reanimeren
8.3 Orgaan- en/of weefseldonatie
8.4 Gedragscode van het Slingeland Ziekenhuis

9. Weer naar huis

9.1 Ontslag
9.2 Medicijnen
9.3 Vervoer
9.4 Controle of nabehandeling
9.5 Nazorg
9.6 Overdracht aan huisarts
9.7 Complicaties
9.8 Tevredenheidsonderzoeken en de suggestiekaart

10. Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis


Voorwoord

U wordt binnenkort opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Alle medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis zijn erop gericht u de beste zorg te geven en uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. In dit boekje vindt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis. Naast patiënt, bent u ook onze gast. In die zin wensen wij u een spoedig herstel en een prettig verblijf toe.

Directie Slingeland Ziekenhuis

1. Het ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een erkenning van 348 bedden en er zijn ongeveer 1550 medewerkers in dienst. Er werken zo’n 100 medisch specialisten. Vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Het Slingeland Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis leidt zowel artsen als verpleegkundigen op. De medewerkers die bij ons in opleiding zijn, werken altijd onder leiding en verantwoordelijkheid van professionals.

2. Voordat u wordt opgenomen

2.1 Verhinderd

Wanneer u op de afgesproken datum niet kunt komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk laten weten aan de medewerkers van Bureau Opname? Het telefoonnummer is: (0314) 32 91 76.

2.2 Wat neemt u mee


Wij adviseren u verder het volgende mee te nemen:

Kleding
Toiletartikelen
Medicijnen

Eventueel

Handdoeken en washandjes zijn in het ziekenhuis aanwezig.

2.3 Geld en kostbaarheden

Wij raden u af geld, kostbaarheden en sieraden mee te nemen naar het ziekenhuis. Helaas leert de ervaring dat het gevaar van zoekraken of diefstal aanwezig is.

Bij een operatie dient u uw bril, lenzen, gehoorapparaat en gebitsprothese op de verpleegafdeling achter te laten. Uw eigendommen kunt u opbergen in het (nacht)kastje bij uw bed. Uw gebitsprothese kunt u in een gebitsbakje leggen, deze is verkrijgbaar op de verpleegafdeling.

Het Slingeland Ziekenhuis is een openbaar gebouw en derhalve niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

2.4 Voorbereiding op een operatie

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meldt het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

2.5 MRSA

MRSA (Metilcilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die u op uw huid kunt dragen. Ongeveer 1 op de 3 mensen is drager van de MRSA-bacterie. Deze bacterie kan voor gezonde mensen geen kwaad. Dit ligt anders voor ziekenhuispatiënten die een verminderde weerstand hebben. Zij kunnen een infectie oplopen. Een infectie met een MRSA-bacterie is moeilijk te behandelen omdat de MRSA-bacterie niet gevoelig is voor de antibiotica die wij in Nederland gebruiken. Het ziekenhuis wil daarom voorkomen dat MRSA wordt overgedragen op ziekenhuispatiënten.

Sommige mensen hebben een verhoogde kans om drager te zijn van de MRSA-bacterie. Tot de risicogroep behoren:

Als u tot deze risicogroep behoort, meldt u dit dan aan de medewerker zodra u in het ziekenhuis komt of als u telefonisch een afspraak maakt voor een onderzoek of behandeling. Wij willen graag onderzoeken of u daadwerkelijk drager bent van de bacterie.

Voor meer informatie kunt u de folder ‘MRSA en geïsoleerd verplegen’ lezen. Deze folder is verkrijgbaar bij het Bureau Patiëntenvoorlichting, op de verpleegafdelingen en te vinden op www.slingeland.nl.

2.6 Kosten

Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) om geleverde zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan bestaan uit meerdere DBC’s.

Iedere DBC heeft een vaste prijs. Bij het vaststellen van die prijs, is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen en/of onderzoeken die bij patiënten worden uitgevoerd. In de praktijk kan het zo zijn dat u meer of minder behandelingen en/of onderzoeken heeft gehad dan het gemiddelde waarop de DBC is gebaseerd. Toch blijft de prijs van de DBC dan hetzelfde.

De prijs van een behandeling kunt u opvragen bij de afdeling Debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis. Doet u dit bij voorkeur via tarieven@slingeland.nl. De afdeling is ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur, telefoonnummer (0314) 32 98 35.

Uitgebreide informatie over het betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg vindt u in de folder ‘Betalen en vergoeden van de ziekenhuiszorg’. Deze vindt u op www.slingeland.nl (Zie: Patiënteninfo > Folders).

2.7 Gemengd verplegen

Om de wachttijden voor opname zo kort mogelijk te houden, past het Slingeland Ziekenhuis het systeem ‘gemengd verplegen’ toe. Dit betekent dat op veel afdelingen dames en heren gemengd op een kamer liggen. Heeft u een bezwaar daartegen? Meldt u dit dan één week voor u wordt opgenomen aan de medewerkers van Bureau Opname. Zij zijn op werkdagen van 08.00-16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: (0314) 32 91 76. De medewerkers van Bureau Opname zullen dan hun uiterste best doen u een 'niet-gemengde' kamer toe te kennen. Of dit gaat lukken, is echter niet te garanderen.

2.8 Website ziekenhuis

Op de website www.slingeland.nl vindt u de meeste actuele informatie. Bijvoorbeeld over de algemene gang van zaken in het ziekenhuis, de specialismen, opname & verblijf, faciliteiten, wachttijden, patiëntveiligheid en patiëntenfolders. U kunt een aantal afdelingen door middel van een virtuele tour bezichtigen.

2.9 Vragen

Als u verder nog vragen heeft over uw opname in het ziekenhuis, kunt u bellen naar de medewerkers van Bureau Opname. Zij zijn op werkdagen van 08.00-16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 91 76.

3. Uw opname

3.1 Hoe komt u bij het ziekenhuis


Met het openbaar vervoer
Vanaf het trein-/busstation Doetinchem is het ziekenhuis per bus bereikbaar. Vanaf het trein-/busstation Doetinchem kunt u buslijn 51 richting Vorden, buslijn 1 of buslijn 3 nemen. Buslijn 51 stopt aan de Kruisbergseweg vlakbij het ziekenhuis. Buslijn 1 en 3 stoppen op het terrein van het ziekenhuis vlakbij de hoofdingang.

Met de treintaxi
Alleen vanaf het treinstation Doetinchem rijden treintaxi’s.

Met Regiotaxi
Regiotaxi is een taxi die u voor een vastgesteld tarief van en naar het ziekenhuis brengt. Het is mogelijk dat u de taxi met anderen moet delen als u van en naar het ziekenhuis gaat. Het tarief ligt van tevoren vast en is gebaseerd op de afstand tussen het ziekenhuis en uw postcodegebied. Voor meer informatie kunt u naar telefoonnummer (0900) 02 76 (lokaal tarief) bellen.

Met de fiets
Vlakbij de hoofdingang staan onbewaakte fietsenrekken waar u uw fiets kunt stallen.

Met de auto

3.2 Parkeren

U kunt de auto, tegen betaling, op de parkeerplaats van het ziekenhuis parkeren. Als u binnen 20 minuten weer vertrekt, hoeft u niet te betalen. U kunt dan direct met uw inrijkaart het parkeerterrein weer verlaten zonder deze bij de automaat af te stempelen.

Het is ook mogelijk om een dag- of weekkaart te kopen. Een dagkaart kost € 4,00. Met een dagkaart kunt u de hele dag met uw auto de parkeerplaats op en af rijden. De dagkaart is 24 uur geldig, vanaf het moment van binnenrijden. De dagkaart is verkrijgbaar via de parkeerkaartautomaat. Het tarief van een weekkaart is € 20,00. Deze kaart is alleen verkrijgbaar bij het kantoorgebouwtje in het midden van de rotonde. U dient uw inrijkaart mee te brengen. Een medewerker van parkeerbeheer zorgt voor de verdere afhandeling. Ook met vragen kunt u terecht bij de medewerkers van parkeerbeheer. Zij zijn aanwezig van 07.00 tot 20.30 uur. Zie voor aanvullende informatie de folder ‘Betaald parkeren’, verkrijgbaar bij de receptiebalie bij de hoofdingang, de Inschrijfbalie en het Bureau Patiëntenvoorlichting. De folder is ook in te zien op onze website www.slingeland.nl (klik op patiënteninfo > folders).

Parkeerplaatsen voor invaliden
Dichtbij de hoofdingang van het ziekenhuis is een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor invaliden. Voor deze plaatsen gelden dezelfde parkeertarieven als voor de overige plaatsen.

3.3 Waar melden

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens waar u wordt verwacht.

4. Uw verblijf


4.1 Ontvangst

U heeft een opnamegesprek met een verpleegkundige op de afdeling. Het is mogelijk dat u dit gesprek al in een eerder stadium op de polikliniek heeft gehad. In het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige onder andere naar uw dieet en eventuele overgevoeligheid voor medicijnen, jodium, pleisters of iets anders. Op de opnamedag krijgt u een bandje met persoonsgegevens om uw pols of been. Wij doen dit omdat iedere patiënt onder alle omstandigheden herkenbaar moet zijn. De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en brengt u naar uw kamer.

De apothekersassistent komt bij u langs om uw medicijngebruik met u door te nemen (tenzij u al op het medicatiespreekuur bent geweest).

4.2 Oproepsysteem verpleging

Op de telefoon naast uw bed zit een bel waarmee u een verpleegkundige kunt oproepen.

4.3 De behandeling

Bij uw behandeling zijn verschillende zorgverleners betrokken. De arts die u op de verpleegafdeling behandelt, kan een andere zijn dan degene die bij u de diagnose heeft gesteld. Uw behandelend arts op de verpleegafdeling noemen wij uw hoofdbehandelaar. Uw hoofdbehandelaar beschikt over alle gegevens omtrent uw ziekte, het behandelplan en eventuele verdere onderzoeken. Uw hoofdbehandelaar kan, indien nodig, besluiten een arts van een ander specialisme bij uw behandeling te betrekken. Deze arts noemen wij een medebehandelaar. Via een verpleegkundige of afdelingssecretaresse is het mogelijk een afspraak met uw hoofdbehandelaar te maken. U kunt natuurlijk ook vragen stellen als de artsen aan uw bed komen.

4.4 Artsenvisite

De artsen die u behandelen, komen op vastgestelde tijden op de afdeling. Zij bespreken dan de verdere behandeling met u. U heeft de gelegenheid om vragen te stellen. Het verschilt per afdeling wanneer en hoe laat de artsen langskomen. Deze tijden zijn bekend op de afdeling. Wij raden u aan rond deze tijd op de afdeling te blijven zodat u de artsen niet misloopt.

4.5 Maaltijdkeuze

U heeft elke dag de mogelijkheid om zelf uw menu samen te stellen. Deze keuzemogelijkheid geldt voor zowel het ontbijt, als het middag- en avondeten. In de ochtend en middag komt de medewerker Gastenservice met de broodserveerwagen langs. 's Avonds krijgt u de warme maaltijd die u heeft gekozen. Uw naaste kan tegen een vergoeding met u mee-eten. De medewerker Gastenservice kan u hier meer informatie over geven.

Patiënten en bezoekers mogen geen voedingsmiddelen meenemen naar het ziekenhuis die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Denkt u hierbij aan rauwe vleesproducten, eieren, salades, schaaldieren en zuivelproducten. Als u hierover vragen hebt, kunt u deze stellen aan de medewerker Gastenservice van de verpleegafdeling.

4.6 Dieet

Bij opname vraagt de verpleegkundige of u een dieet volgt, vegetarisch eet of een aangepaste maaltijd wilt op grond van uw religie. Ook screent de verpleegkundige u of u mogelijk ondervoed bent. De arts kan, in overleg met u, de diëtist verzoeken bij u langs te gaan om een dieet met u te bespreken. U kunt ook zelf aan de medewerker Gastenservice doorgeven dat u graag met een diëtist wilt overleggen.

4.7 Geneesmiddeleninformatie

U kunt aan de verpleegkundige schriftelijke informatie vragen over de medicijnen die u in het ziekenhuis gebruikt. In deze informatie staat de werking, de bijwerking, de gebruiksaanwijzing en overige informatie over de medicijnen vermeld. U kunt via de verpleegkundige ook een afspraak maken met de apothekersassistent of apotheker van het ziekenhuis als u vragen heeft over medicijnen.

4.8 Van de afdeling af

Als u de afdeling verlaat, wilt u dan doorgeven aan de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse waar u naartoe gaat? Dan kunnen zij u bereiken, als het nodig is. Dit in verband met eventuele onderzoeken of het bezoek van de arts.

4.9 Inlichtingen voor familie

De verpleegkundige die u verzorgt, is bereid uw naaste familie over uw toestand in te lichten, mits u hier toestemming voor heeft gegeven. Om uw privacy te waarborgen en om te voorkomen dat er onnodig vaak dezelfde informatie wordt verstrekt, spreken wij met u een eerste en eventueel een tweede contactpersoon af. Alléén aan deze contactpersonen verstrekken wij informatie. Andere familie, vrienden of kennissen kunnen informatie inwinnen bij de contactpersonen.

4.10 Bezoek

Voor mensen die pas zijn geopereerd, een onderzoek achter de rug hebben of ernstig ziek zijn, kan bezoek vermoeiend zijn. Daarom vragen wij u:
Als u overdag bezoek ontvangt, is het belangrijk dat u zich realiseert dat onderzoek, behandeling en de verpleegkundige zorg voorgaan. Meestal is bij de verpleegkundige bekend wanneer uw onderzoek of behandeling wordt uitgevoerd.

Voor alle afdelingen geldt dat er buiten de bezoektijden geen bezoek is toegestaan.

Tijdens feestdagen zijn er aangepaste bezoektijden. Op de afdeling kunt u deze tijden opvragen.

Bezoektijden:


4.11 Sluitingstijd hoofdingang

De hoofdingang is gesloten van 21.00 - 06.45 uur. Tot 23.00 uur kunt u het ziekenhuis wel verlaten via de hoofdingang. Wilt u tussen 21.00 en 23.00 uur naar binnen, dan kunt u op de bel drukken. Na 23.00 uur kunt u alleen via de ingang van de Spoedeisende Hulp naar binnen en buiten.

4.12 Kwaliteit en veiligheid

Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat het ziekenhuis goede en veilige zorg biedt. Het Slingeland Ziekenhuis werkt daarom mee aan landelijke afspraken om goede en veilige zorg te garanderen. Zorgverleners voeren op belangrijke momenten extra controles uit. Zo controleren verpleegkundigen en artsen voorafgaand aan een operatie meerdere keren of alles goed voorbereid is. Zorgverleners vragen u bijvoorbeeld meerdere keren naar uw naam en geboortedatum. Dit is om er helemaal zeker van te zijn dat de juiste ingreep plaatsvindt bij de juiste patiënt.

Het Slingeland Ziekenhuis is in het bezit van een NIAZ-accreditatiebewijs. Dat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuis (NIAZ) heeft opgesteld. Sommige afdelingen hebben daarnaast nog een ander kwaliteitskeurmerk. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website www.slingeland.nl (zie: Slingeland algemeen - Kwaliteit van zorg).

4.13 Help mee aan een veilige behandeling

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie heeft een aantal aandachtspunten opgesteld, waar u als patiënt zelf op kunt letten om uw behandeling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Bereid u goed voor op uw bezoek aan het ziekenhuis.
Zet uw vragen op papier en bespreek deze. Vertel wat uw verwachtingen en wensen zijn. Vraag iemand mee te gaan. Twee horen en onthouden meer dan één. Herhaal belangrijke informatie om te controleren of u het begrepen heeft. Geef aan als u iets niet begrijpt of ergens over twijfelt. Om u goed te behandelen is het belangrijk dat uw zorgverlener alle informatie over uw gezondheidstoestand krijgt.


Neem uw actuele medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis.
Schrijf op welke medicijnen u met of zonder recept gebruikt. Vraag uw apotheek om uw actuele medicatieoverzicht. Neem dit altijd mee. Meld bij alle zorgverleners steeds als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of voedingsmiddelen. Vraag na of u voor de behandeling met bepaalde medicijnen moet stoppen (bijvoorbeeld bloedverdunners). Vraag ook na of u zo nodig antibiotica moet hebben.


Bedenk of alles duidelijk is en geef toestemming.
U bent degene die beslist of de voorgestelde behandeling wordt ingezet en geeft hiervoor toestemming. Wilt u hierover eerst nadenken en nog niet meteen beslissen? Vraag uw zorgverlener dan bedenktijd. Spreek samen af hoe en wanneer u uw beslissing laat weten. Weet wie uw vaste aanspreekpunt is. Bedenk ook of alles thuis geregeld is voor na uw operatie.


Bespreek vooraf het verloop van uw operatie.
Bespreek wat er voor, tijdens en na de operatie gebeurt. Bijvoorbeeld hoe lang de operatie duurt en welke complicaties kunnen optreden. Vraag hoe u zich moet voorbereiden, bijvoorbeeld of u nuchter moet zijn. Laat uw arts voor de operatie met een stift uw huid markeren waar u geopereerd wordt. Indien u antibiotica moet krijgen, moet u deze 15 tot 60 minuten voor de operatie krijgen. Vraag hier zo nodig naar.


Extra controlemomenten tijdens het operatieproces.
Als extra controle stellen zorgverleners u op verschillende momenten dezelfde vragen. Ook vragen ze naar bijzonderheden zoals temperatuursverhoging, eventuele allergieën en of u voor de operatie heeft gegeten. Vlak voor uw operatie controleert het operatieteam nogmaals uw naam, geboortedatum en het te opereren lichaamsdeel. Vraag ernaar als dit niet gebeurt.
 


Meld onveilige of onhygiënische situaties.
Meld het als er iets gebeurt wat niet de bedoeling is. Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht. Bijvoorbeeld als uw medicijnen er anders uit zien. Meld het als iets niet goed schoon is. In een ziekenhuis kan hygiëne van levensbelang zijn. Geef het aan als uw zorgverleners niet hygiënisch werken. Attendeer hen hierop. Zo helpt u mee aan een veilige en schone zorgomgeving!
  


Volg de instructies en adviezen goed op
Houd u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakt over uw behandeling. Vraag wat u wel of niet mag doen. Laat het weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet wanneer u voor controle terug moet komen en wanneer en bij wie u terecht kunt met vragen of problemen.


Als u denkt dat er iets fout is gegaan, bespreek dit dan met uw zorgverlener. Vraag: Wat is er gebeurd? Hoe kon het gebeuren? Wat zijn de gevolgen voor mij, nu en in de toekomst? Wat wordt eraan gedaan? Betrek eventueel een familielid of naaste bij dit gesprek.

5. Medewerkers


5.1 Artsen


De medisch specialist
Dit is een arts die opgeleid is in een bepaald specialisme. Eén of meerdere specialisten kunnen u behandelen. Een van deze specialisten is uw hoofdbehandelaar. Deze specialist is eindverantwoordelijk en tevens uw aanspreekpunt voor uw medische behandeling. De andere betrokken specialisten zijn de medebehandelaars. Indien uw hoofdbehandelaar afwezig is, neemt een waarnemend specialist de medische zorg (tijdelijk) over. Onderling hebben de medisch specialisten nauwe afstemming over uw behandeling.

De arts-assistent
Dit is een afgestudeerd arts, die (meestal) wordt opgeleid tot medisch specialist, huisarts of tropisch arts. De arts-assistent werkt onder toezicht van een specialist.

De co-assistent
Deze arts-in-opleiding werkt onder toezicht van de specialist en arts-assistent.

5.2 Verpleegkundigen

Met de verpleegkundigen heeft u het meeste contact. Zij zijn verantwoordelijk voor uw verzorging en verpleging. Tijdens de opname wordt u zo veel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd en verpleegd. Deze verpleegkundige is voor u de eerst aanspreekbare persoon.

5.3 Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist voert naast verpleegkundige taken ook medische taken uit onder supervisie van een medisch specialist.

5.4 Apothekersassistent

De apothekersassistent bespreekt uw medicijngebruik met u. U kunt zelf ook een afspraak aanvragen met de apothekersassistent of apotheker. Vraagt u dit aan de verpleegkundige.

5.5 Paramedici

Uw hoofdbehandelaar kan besluiten paramedische zorgverleners bij uw behandeling te betrekken. Paramedische zorgverleners zijn bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist, logopedist of ergotherapeut.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut kijkt naar uw lichamelijke situatie en naar mogelijkheden waardoor u weer beter kunt bewegen. De behandeling heeft als doel het voorkomen, verminderen en opheffen van klachten.

Diëtist
De diëtist helpt u bij het samenstellen van een juiste voeding. Voeding kan een behandeling ondersteunen en bijdragen aan een sneller herstel.

Logopedist
Een logopedist begeleidt u bij spraak-, stem- of slikproblemen. Het doel is om met oefeningen en technieken uw spraak te verbeteren en/of te leren hoe u zo goed mogelijk kunt slikken en kauwen.

Ergotherapeut
De ergotherapeut bekijkt welke beperkingen u ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld bij zelfverzorging, huishouden, werk en ontspanning. De ergotherapeut helpt bij het zoeken naar oplossingen zodat u deze activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren.

5.6 Opleidingsziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Daardoor komt het voor dat u soms met meer zorgverleners (co-assistenten, stagiaires) te maken krijgt dan voor uw behandeling strikt noodzakelijk is. Het kan ook voorkomen dat aan u meerdere keren dezelfde vraag wordt gesteld, hiervoor vragen wij uw begrip.

6. Overige ondersteuning


6.1 Medisch maatschappelijk werk

Ziekte kan ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw omgeving. Een maatschappelijk werker begeleidt patiënten (en hun naasten) die spanning en stressklachten ervaren die te maken hebben met de ziekte, de behandeling, de opname en/of het ontslag uit het ziekenhuis. Niet iedereen kan terecht bij de medisch maatschappelijk werker in het ziekenhuis. De maatschappelijk werker begeleidt oncologische patiënten, dialysepatiënten en patiënten waarbij de hulp van een medisch maatschappelijk werker niet kan wachten tot iemand weer thuis is.

Uw hoofdbehandelaar kan u verwijzen naar een medisch maatschappelijk werker. Raadpleeg voor meer informatie de folder ‘Medisch maatschappelijk werker’.

6.2 Medische psychologie

De afdeling medische psychologie kan worden ingeschakeld bij patiënten met emotionele, gedragsmatige of cognitieve problemen. De medisch psychologen kunnen onderdeel zijn van het behandelteam. Raadpleeg voor meer informatie de folder ‘Medisch psycholoog’.

6.3 Geestelijke verzorging

Opname in een ziekenhuis is vaak ingrijpend. Er gebeurt veel en dit kan allerlei vragen oproepen. Vragen over uw eigen leven, zorgen over mensen met wie u verbonden bent. Het kan helpen daarover te praten. U kunt hiervoor een beroep doen op de geestelijk verzorging. De geestelijk verzorger luistert naar uw verhaal en zoekt met u naar wat voor u van waarde is en waar u zin aan beleeft. Hierbij wordt altijd uitgegaan van uw eigen levens- of geloofsovertuiging. Meer informatie staat in de folder 'Geestelijke verzorging'. Deze folder kunt u opvragen bij de verpleegkundige of het Bureau Patiëntenvoorlichting. Ook is de folder in te zien op onze website www.slingeland.nl (klik op patiënteninfo > folders).

Afspraak maken
In ons ziekenhuis werken twee geestelijk verzorgers. Als u een van hen wilt spreken, kunt u aan de secretaresse of verpleegkundige vragen wie aan uw afdeling verbonden is. U kunt zelf of via de afdeling contact opnemen voor een afspraak. Zij zijn op werkdagen te bereiken op de telefoonnummers (0314) 32 91 81 of (0314) 32 91 82. Als u de geestelijk verzorger vanuit het ziekenhuis belt, hoeft u alleen de laatste vier cijfers van het telefoonnummer te bellen.

Een gesprek met uw eigen predikant, pastor, imam of contactpersoon van uw eigen levensbeschouwing is ook mogelijk. De geestelijk verzorger kan zo nodig contact voor u leggen

Ziekenzalving
Als u de ziekenzalving wilt ontvangen, adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen parochie. Indien er in uw eigen parochie niemand beschikbaar is, kunt u rechtstreeks of via de verpleging contact opnemen met de geestelijk verzorgers.

Zondagsviering
Informatie over de viering vindt u bij paragraaf 7.14.

6.4 Bureau Patiëntenvoorlichting

In de centrale hal, naast het bezoekersrestaurant, vindt u het Bureau Patiëntenvoorlichting. U kunt hier aanvullende informatie krijgen over ziekten en behandelingen, patiëntenverenigingen, sociale voorzieningen en uw rechten als patiënt. Het Bureau Patiëntenvoorlichting is op werkdagen geopend van 08.30 - 17.00 uur.

De medewerkers zijn bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 96 37 en per e-mail voorlichting@slingeland.nl.

6.5 De klachtenfunctionaris

Als u een klacht heeft, kunt u die mondeling, telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Vervolgens bespreekt de klachtenfunctionaris met u wat u met de klacht kunt doen. De klachtenfunctionaris onderneemt alleen actie als u daar toestemming voor geeft. Patiënten die opgenomen zijn, kunnen vanuit het ziekenhuis via een interne telefoonlijn bellen naar de klachtenfunctionaris op toestel 9121 of 9198. Voor meer informatie kunt u de folder ‘Een klacht, wat zijn de mogelijkheden’ raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar bij het Bureau Patiëntenvoorlichting en op de verpleegafdelingen.

6.6 De Cliëntenraad

In het ziekenhuis is een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die zorg in het Slingeland Ziekenhuis krijgen. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van het Slingeland Ziekenhuis over zaken die het algemeen patiëntenbelang betreffen. De Cliëntenraad kunt u bereiken door te schrijven, te bellen of te e-mailen. Zij nemen dan op korte termijn contact met u op.

Postadres:
Slingeland Ziekenhuis
T.a.v. Cliëntenraad
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoonnummer: (0314) 32 90 31
E-mailadres: clientenraad@slingeland.nl

In de folder ‘De cliëntenraad’ leest u wat deze raad voor u kan doen. Deze folder is verkrijgbaar op de poliklinieken en verpleegafdelingen in het ziekenhuis en bij het Bureau Patiëntenvoorlichting. Meer informatie vindt u ook op de website: www.slingeland.nl (klik op Divers > Cliëntenraad).

7. Voorzieningen

7.1 Post

Uw post wordt op de afdeling bezorgd. Het is belangrijk dat de post als volgt wordt geadresseerd:

Uw naam
Afdeling
Slingeland Ziekenhuis
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

U kunt ook zelf post versturen. Buiten bij de hoofdingang staat een brievenbus waar u uw gefrankeerde post in kunt (laten) doen.

7.2 Telefoon

Het is mogelijk om een telefoon bij uw bed te huren. Informatie hierover vindt u in de folder ‘Internet, telefoon en televisie’, verkrijgbaar op de verpleegafdeling, bij de receptiebalie in de centrale hal en het Bureau Patiëntenvoorlichting.

In het ziekenhuis is mobiel bellen beperkt toegestaan. Mobiel bellen is verboden op de plekken waar dit is aangegeven met een verbodsafbeelding. Om storing van medische apparatuur te voorkomen, verzoeken wij u op deze plekken uw mobiele telefoon uit te schakelen.

7.3 Televisie en radio

De meeste bedden hebben de beschikking over een eigen televisietoestel en radio. Tegen betaling kunt u gebruik maken van de televisie. U kunt uw aansluiting regelen bij de receptiebalie in de centrale hal bij de hoofdingang. Voor aanvullende informatie kunt u de folder 'Internet, telefoon en televisie' raadplegen. Deze folder is op de verpleegafdeling, bij de receptiebalie in de centrale hal en bij het Bureau Patiëntenvoorlichting verkrijgbaar. Gebruik van de radio is gratis.

7.4 Internet

U kunt op de verpleegafdeling gratis gebruik maken van internet. Met uw eigen laptop, tablet of smartphone maakt u eerst verbinding met het draadloze netwerk 'sz-gasten'. Vervolgens start u het internet op. U dient eerst akkoord te gaan met de voorwaarden voordat u gebruik kunt maken van internet. Als u een beveiligingswaarschuwing krijgt, kunt u gewoon op 'doorgaan' klikken. Heeft u problemen met internet, dan kunt u dit melden bij de receptie (telefoonnummer 9#).

7.5 Roken

In het gehele ziekenhuis geldt een rookverbod. Het is ook niet toegestaan voor de hoofdingang en in de binnentuin te roken. Bij de fietsenstalling bij de hoofdingang is een overdekte rookplek.

7.6 Dagverblijf

Sommige afdelingen beschikken over een dagverblijf. U kunt er televisie kijken, een spelletje doen, de krant lezen of tijdens bezoekuren bezoek ontvangen.

7.7 Patiëntenbibliotheek

Voor patiënten is een ruime keuze aan boeken te leen. Vrijwilligers komen op woensdagochtend met een boekenwagen bij u langs. Wanneer u weer naar huis gaat, dient u de geleende boeken aan de balie op uw afdeling af te geven.

7.8 Bezoekersrestaurant

Het bezoekersrestaurant bevindt zich vlakbij de centrale hal. U kunt er uw bezoek mee naartoe nemen om samen iets te eten of te drinken. U kunt er terecht voor onder andere koffie en broodjes.

Openingstijden bezoekersrestaurant:
maandag tot en met vrijdag: 08.30-20.15 uur
zaterdag en zondag: 13.30 -20.15 uur


7.9 Binnentuin

Bij het bezoekersrestaurant bevindt zich de binnentuin van het ziekenhuis. De binnentuin heeft 36 zitplaatsen. U kunt hier genieten van de buitenlucht. De binnentuin wordt door iedereen gebruikt: patiënten, bezoekers en personeel. In de zomer zijn er regelmatig exposities te bezichtigen in de tuin. De tuin is ook toegankelijk voor rolstoelgangers.

7.10 Winkel

In de centrale hal bij de hoofdingang is een winkel. U kunt er onder andere tijdschriften, kranten, fruit en snoep kopen. Als u zelf niet in staat bent naar de winkel toe te gaan, kunt u het aan de medewerker Gastenservice van de afdeling vragen.

Openingstijden winkel:
maandag tot en met vrijdag: 09.00 - 20.15 uur
zaterdag, zondag en feestdagen: 13.00 - 15.00 uur en van 18.30 - 20.15 uur


7.11 Kapper

De kapper komt, na afspraak, op uw afdeling. U kunt alleen gebruik maken van de ziekenhuiskapper; dit is kapper Mardi. De verpleegkundige of secretaresse van de afdeling kan een afspraak voor u maken. De kapper kan u ook informeren over pruiken.

7.12 Beveiliging

De beveiligers in het ziekenhuis hebben als taak om het ziekenhuis te bewaken en te beveiligen. Hun doel is om patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige omgeving te bieden op het terrein en in de openbare gebouwen van het ziekenhuis. De beveiligers zien er op toe de rust te handhaven. De beveiliging dient er niet voor om te bemiddelen in familieconflicten. Een ziekenhuis is een openbare ruimte waar iedereen toegang heeft. Pas als er sprake is van dreiging voor personeel en/of patiënten kan de beveiliging ingrijpen. In ernstige gevallen wordt de toegang voor desbetreffende patiënt of bezoeker tot het ziekenhuis ontzegd.

7.13 Stiltecentrum

Wilt u eens alleen zijn, dan kunt u in het stiltecentrum terecht. In het stiltecentrum is tevens een gedenkplek ingericht voor ouders van overleden kinderen. Het stiltecentrum is gelegen op de begane grond (route 124).

7.14 Zondagsvieringen

In het auditorium worden op zon- en feestdagen vieringen gehouden van 10.00 uur tot 11.00 uur. De vieringen zijn voor alle patiënten toegankelijk. Elke vrijdagmiddag gaan vrijwilligers de kamers langs om iedereen uit te nodigen. U kunt met uw bed of rolstoel naar de vieringen toe. De vrijwilligers zorgen ervoor dat u gehaald en gebracht wordt. De vieringen zijn ook te volgen op de ziekenhuisradio of televisie, via kanaal 18. De vieringen hebben een zo oecumenisch mogelijk karakter. Voor rooms-katholieke patiënten is er iedere zondag de mogelijkheid om de communie te ontvangen. Als u niet naar de viering toe kunt komen, kunt u de communie op uw kamer ontvangen. De vrijwilligers overleggen dit op vrijdagmiddag met u. Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

7.15 Islamitische gebedsruimte (mesçit)

U kunt hier de rituele reinigingen en uw gebeden verrichten. De islamitische gebedsruimte ligt op de begane grond. Vanaf het bezoekersrestaurant kunt u de routeborden naar de gebedsruimte volgen.

7.16 Mariakapel

U kunt hier een kaars branden of bidden. U kunt ook aan de geestelijk verzorgers of vrijwilligers die betrokken zijn bij de zondagsviering, vragen hier een kaars te branden. De mariakapel ligt op de begane grond. Vanaf het bezoekersrestaurant kunt u de routeborden volgen naar deze ruimte.

8. Uw rechten en plichten in het ziekenhuis

Patiënten hebben rechten en plichten in de gezondheidszorg. Deze rechten en plichten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet is er om uw rechtspositie te versterken.

8.1 Rechten en plichten

Wist u dat u recht heeft op een second opinion bij een andere arts? Wist u dat u een overzicht kunt opvragen wie uw dossier hebben ingezien? Wist u dat uw behandelaar verplicht is om u duidelijk te informeren over onder andere het doel van een behandeling, alternatieve behandelingen, risico’s en het te verwachten resultaat?

U heeft als patiënt recht op:

U heeft als patiënt de plicht om:

Het is belangrijk om uw rechten en plichten als patiënt te kennen. We raden u dan ook aan om kennis te nemen van de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Daarin zijn uw rechten en plichten uitgebreider beschreven. Deze folder is op te vragen bij de verpleegkundige, Bureau Patiëntenvoorlichting of in te zien op de website www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).

8.2 Niet reanimeren

Reanimeren is het acuut medisch handelen (zoals hartmassage en beademing) bij de patiënt van wie het hart niet meer klopt of de ademhaling ophoudt. Reanimeren is vaak zinvol en kan een mensenleven redden. Er zijn echter situaties waarin het redden van een leven niet mogelijk of gewenst is. In een dergelijke situatie kunnen de patiënt en de arts de beslissing nemen niet te reanimeren. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is overleg tussen patiënt, arts, verpleegkundige en eventueel familie uiteraard noodzakelijk. Het is dus belangrijk dat u, zeker bij ernstig ziek zijn of ingrijpende operaties, heeft nagedacht over behandelen (tot en met reanimeren) en behandelbeperkingen. De arts overlegt dit met u. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om zelf de verpleegkundige of arts hierover aan te spreken.

8.3 Orgaan- en/of weefseldonatie

Het is belangrijk om stil te staan bij orgaan- en/of weefseldonatie. Bij deze donaties gaat het om het afstaan van organen en weefsel na het overlijden. Als u in het bezit bent van een donorcodicil dan verzoeken wij u uw behandelend arts of verpleegkundige daarvan op de hoogte te stellen. Heeft u niets vastgelegd over orgaan- en/of weefseldonatie maar heeft u daar wel behoefte aan, dan kunt u hierover informatie krijgen bij het Bureau Patiëntenvoorlichting.

8.4 Gedragscode van het Slingeland Ziekenhuis

In het ziekenhuis geldt de volgende gedragscode voor alle medewerkers, patiënten en bezoekers:

9. Weer naar huis


9.1 Ontslag

Het is niet altijd bekend hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven. Als u weer naar huis kunt, bespreekt uw behandelend arts dat van tevoren met u. Voor uw vertrek uit het ziekenhuis heeft u een ontslaggesprek met een verpleegkundige van de afdeling. In dit gesprek komen onder andere uw vertrek uit het ziekenhuis, controle en/of nabehandeling, leefregels en adviezen aan bod. De verpleegkundige geeft u hierover ook een folder mee zodat u kunt nalezen wat is besproken.

9.2 Medicijnen

Een apothekersassistent of verpleegkundige bespreekt met u wat er verandert in uw medicijngebruik: welke medicijnen zijn nieuw en met welke medicijnen kunt u stoppen. Voor nieuwe medicijnen wordt het recept doorgegeven aan uw eigen apotheek of aan apotheek Oude IJssel of het recept wordt aan u meegegeven. Apotheek Oude IJssel bevindt zich in het ziekenhuis (in het TEC-gebouw, boven de huisartsenpost). Een actueel medicatieoverzicht kunt u altijd opvragen bij uw eigen apotheek.

9.3 Vervoer

De verpleegkundige bespreekt met u hoe u naar huis gaat. Uw familie of een kennis kan u ophalen. Als het op medisch advies noodzakelijk is, regelt de verpleegkundige dat u met een ziekenauto naar huis wordt gebracht.

9.4 Controle of nabehandeling

De arts informeert u over een eventuele controle of nabehandeling. Voor controle wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek. Nabehandeling houdt bijvoorbeeld in dat u een dieet dient te volgen of dat u een behandeling van een fysiotherapeut krijgt.

9.5 Nazorg

Na ontslag uit het ziekenhuis kan het zijn dat u vervolgzorg nodig heeft. De organisatie die deze vervolgzorg gaat bieden, dient dit tijdig voor uw ontslag te weten. Bij het Bureau Patiëntenvoorlichting kunt u folders van verschillende zorgaanbieders raadplegen. De verpleegkundige van de afdeling helpt u bij het indienen van een aanvraag voor vervolgzorg. Deze aanvraag gaat naar de medewerkers van het Transferbureau Zorg in het Slingeland Ziekenhuis.

Meer informatie over zorg na een ziekenhuisopname staat in de folders 'Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf' en 'Zorg aan huis na een ziekenhuisopname'. Deze folders kunt u opvragen bij de verpleegkundige, Bureau Patiëntenvoorlichting of inzien op de website www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).

Als u hulpmiddelen nodig heeft, kunt u dit met de verpleegkundige van de afdeling overleggen.

9.6 Overdracht aan huisarts

De medisch specialist informeert uw huisarts over uw ontslag. In deze ontslagbrief staat alles over uw behandeling en de nazorg.

9.7 Complicaties

U krijgt van de verpleegkundige instructies mee met wie u contact moet opnemen als er thuis complicaties optreden. Dit kan de verpleegafdeling, polikliniek of afdeling Spoedeisende Hulp zijn.

9.8 Tevredenheidsonderzoeken en de suggestiekaart

Het is voor ons belangrijk te weten hoe u het verblijf in het ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de zorgverlening blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier ‘Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!’. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op alle verpleegafdelingen, poliklinieken, onderzoeksafdelingen, de Inschrijfbalie en het Bureau Patiëntenvoorlichting. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (klik op: Klachten en suggesties en dan op de link ‘suggestieformulier’).

10. Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis

Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis beheert de giften die aan het Slingeland Ziekenhuis worden geschonken vanuit het bedrijfsleven of door particulieren. De giften worden besteed aan voorzieningen die het verblijf van patiënten in het ziekenhuis veraangenamen. Een folder van de Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis is aanwezig op de verpleegafdelingen en op het Bureau Patiëntenvoorlichting. In deze folder vindt u een Machtiging Vriendenkaart die u kunt gebruiken om vriend/begunstiger te worden van het Slingeland Ziekenhuis.

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Foldernummer 111-dec 14
Print deze folder
Print folder