Print deze folder
Print folder


Radiologie
Röntgenafdeling

Biopsie van de borst

Algemeen

Onlangs is bij u een mammografie en/of echografie gemaakt. De radioloog heeft hierop een afwijking in uw borst gezien. In overleg met uw behandelend chirurg hebt u besloten om nader onderzoek te laten verrichten naar de aard van deze afwijking.

Dit aanvullende onderzoek moet uitwijzen of de afwijking goed- of kwaadaardig is. Hiervoor is het noodzakelijk stukjes weefsel uit uw borst weg te nemen. Dit gebeurt door middel van een echogeleide biopsie (met geluidsgolven) of een röntgengeleide biopsie (met röntgenstraling). Deze folder beschrijft beide onderzoeken.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Echogeleide biopsie

Voorbereiding

Er is geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek

De radioloog voert het onderzoek uit.

U gaat op uw rug op de onderzoekstafel liggen. Vervolgens geeft de radioloog u met een naald een plaatselijke verdoving in uw borst. Met behulp van geluidsgolven wordt het inwendige van uw borst in beeld gebracht op een beeldscherm. De radioloog kan dan de plaats van de afwijking bepalen. Hij verwijdert met een naald stukjes weefsel uit uw borst. Na het onderzoek wordt dit weefsel opgestuurd naar een patholoog voor onderzoek.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Röntgengeleide biopsie (vacuümbiopsie)

Voorbereiding


Het onderzoek

De radioloog voert het onderzoek uit. Meestal wordt het onderzoek gedaan terwijl u zit. U zit voor een röntgenapparaat (ook wel mammograaf genoemd). Uw borst wordt tussen twee platen geplaatst en samengedrukt. De borst kan zo niet meer verschuiven. De laborant probeert u in een comfortabele houding te plaatsen. Daarna blijft u het gehele onderzoek zo zitten. De radioloog bepaalt met behulp van röntgenfoto’s nauwkeurig de plaats van de afwijking in de borst. Vervolgens geeft de radioloog u met een naald een plaatselijke verdoving in uw borst. Hij verwijdert met een dikkere naald stukjes weefsel uit uw borst. Na het onderzoek onderzoekt een patholoog het weefsel.

Soms vindt het onderzoek plaats terwijl u ligt. U gaat dan op uw buik op de onderzoekstafel liggen waarbij uw borst door een opening in de tafel hangt. Uw borst wordt tussen twee platen geplaatst en samengedrukt. Verder verloopt het onderzoek op dezelfde manier als in een zittende houding.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

MRI-geleide vacuümbiopsie

Voorbereiding

In verband met het sterk magnetisch veld, moet u er voor zorgen dat alle metalen voorwerpen buiten de onderzoeksruimte blijven. Voorwerpen als sleutels, munten, haarspelden, gehoorapparaten, bankpasjes en creditcards mogen niet in de buurt van de magneet komen.

Ook bepaalde make-up kan van invloed zijn op de kwaliteit van het onderzoek. Wij vragen u daarom voor het onderzoek geen make-up te gebruiken. Waardevolle bezittingen kunt u beter thuis laten. Overige spullen kunt u in de kleedruimte achterlaten. U kunt ook gebruikmaken van kluisjes.

Patiënten met magnetische of elektronische hulpmiddelen, bijvoorbeeld een pacemaker, kunnen niet met behulp van een MRI-apparaat onderzocht worden. Ook wanneer u een metalen prothese in uw lichaam hebt, moet u dit voor het onderzoek zeggen. De arts kan bepalen of het onderzoek mogelijk is.

Onderzoek

U krijgt voor dit onderzoek contrastvloeistof toegediend. Voordat u de kamer ingaat wordt er een infuus ingebracht in uw arm. Voor een MRI-scan van de borsten ligt u op uw buik op de tafel, waarbij uw borsten door een gat in de tafel vrij naar beneden hangen. Deze houding wordt vaak als onprettig ervaren, maar is nodig voor het onderzoek. Meestal is het niet nodig om rekening te houden met uw menstruatiecyclus omdat u al een MRI van uw borsten heeft gehad. De laborant probeert u zo comfortabel mogelijk neer te leggen. Daarna blijft u het gehele onderzoek zo liggen. De borst waaruit een biopt wordt genomen, wordt ontsmet en in lichte mate vastgeklemd om de borst goed op zijn plaats te houden. De radioloog bepaalt met behulp van MRI nauwkeurig de plaats van de afwijking in de borst. Vervolgens geeft de radioloog u met een naald een plaatselijke verdoving in uw borst. De radioloog verwijdert met een dikkere naald stukjes weefsel uit uw borst. Er wordt dan ook een marker achter gelaten in uw borst. Dit is een kleine markering die makkelijk terug te vinden is op de MRI en mammografie. Tijdens dit onderzoek wordt u een paar keer in en uit de MRI geschoven voor het bepalen van de juiste plaats. Na het onderzoek onderzoekt een patholoog het weefsel.

Na een echogeleide, röntgengeleide of MRI-geleide biopsie

Wij raden u aan na de röntgengeleide biopsie niet te douchen en/of te baden. De volgende dag kunt u douchen met een pleister op de wond. Als de pleister losraakt, hoeft u geen nieuwe aan te brengen.

De uitslag

Enkele dagen na het onderzoek heeft u een afspraak met de chirurg voor de uitslag. Hij/zij bespreekt dan ook het vervolgtraject met u.

Vragen/complicaties

Bij verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om

Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Foldernummer 1102-mei 15
Print deze folder
Print folder