Print deze folder
Print folder


Radiologie
Röntgenafdeling

Biopsie van de borst

Algemeen

Onlangs is bij u een mammografie en/of echografie gemaakt. De radioloog heeft hierop een afwijking in uw borst gezien. In overleg met uw behandelend chirurg hebt u besloten om nader onderzoek te laten verrichten naar de aard van deze afwijking.

Dit aanvullende onderzoek moet uitwijzen of de afwijking goed- of kwaadaardig is. Hiervoor is het noodzakelijk stukjes weefsel uit uw borst weg te nemen. Dit gebeurt door middel van een echogeleide biopsie (met geluidsgolven) of een röntgengeleide biopsie (met röntgenstraling). Deze folder beschrijft beide onderzoeken.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Echogeleide biopsie

Voorbereiding

Er is geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek

De radioloog voert het onderzoek uit.

U gaat op uw rug op de onderzoekstafel liggen. Vervolgens geeft de radioloog u met een naald een plaatselijke verdoving in uw borst. Met behulp van geluidsgolven wordt het inwendige van uw borst in beeld gebracht op een beeldscherm. De radioloog kan dan de plaats van de afwijking bepalen. Hij verwijdert met een naald stukjes weefsel uit uw borst. Na het onderzoek wordt dit weefsel opgestuurd naar een patholoog voor onderzoek.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Röntgengeleide biopsie (vacuümbiopsie)

Voorbereiding


Het onderzoek

De radioloog voert het onderzoek uit.

U gaat op uw buik op de onderzoekstafel liggen. Uw borst zakt hierbij door een opening in de tafel. De laborante zal, samen met u, proberen u zo comfortabel mogelijk neer te leggen. Daarna blijft u het gehele onderzoek zo liggen. De radioloog bepaalt met behulp van röntgenfoto’s nauwkeurig de plaats van de afwijking in de borst. Vervolgens geeft de radioloog u met een naald een plaatselijke verdoving in uw borst. Hij verwijdert met een dikkere naald stukjes weefsel uit uw borst. Na het onderzoek onderzoekt een patholoog het weefsel.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na een echogeleide of röntgengeleide biopsie

Wij raden u aan na de röntgengeleide biopsie niet te douchen en/of te baden. De volgende dag kunt u douchen met een pleister op de wond. Als de pleister losraakt, hoeft u geen nieuwe aan te brengen.

De uitslag

Enkele dagen na het onderzoek heeft u een afspraak met de chirurg voor de uitslag. Hij/zij bespreekt dan ook het vervolgtraject met u.

Vragen/complicaties

Bij verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om

Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Foldernummer 1102-jan 14
Print deze folder
Print folder