Print deze folder
Print folder


Neurologie

Lumbaalpunctie

Algemeen

Uw behandelend arts heeft met u een lumbaalpunctie afgesproken.

Een lumbaalpunctie (ruggenprik) is een onderzoek waarbij hersenvocht (liquor) uit het lichaam wordt gehaald. Onderin de rug (bij de lendenwervels, buiten het bereik van het ruggenmerg) zit een holte die met hersenvocht is gevuld. Voor een lumbaalpunctie prikt de arts met een dunne naald in deze holte om wat hersenvocht af te nemen.De arts kan door middel van een lumbaalpunctie hersenvocht afnemen en laten onderzoeken en de druk van het hersenvocht meten.

Opname

Voor de lumbaalpunctie wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Indien mogelijk in dagopname op verpleegafdeling F2. Dit betekent dat u dezelfde dag nog naar huis mag. De arts verricht de lumbaalpunctie meestal op uw patiëntenkamer op de verpleegafdeling.

Duur van het onderzoek

De lumbaalpunctie duurt ongeveer 15 minuten.

Voorbereiding

Voor een lumbaalpunctie zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt van tevoren gewoon eten en drinken. Wij raden u aan voor het onderzoek nog even naar het toilet te gaan, omdat u daarna bedrust hebt.

Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt, moet u dit vóór aanvang van het onderzoek doorgeven aan de arts of de verpleegkundige. Door gebruik van bloedverdunnende medicijnen kunnen bij de punctie (na)bloedingen ontstaan.

Uw bovenlichaam wordt voor het onderzoek ontbloot, u mag uw ondergoed aanhouden.

Het onderzoek

Een verpleegkundige assisteert de neuroloog bij het onderzoek. Meestal gebeurt de punctie in liggende houding, soms zittend. Het is bij beide houdingen belangrijk dat u uw rug zo bol mogelijk maakt. Liggend en zittend doet u dat door uw neus naar uw knieën te brengen. Als u uw rug goed bol maakt en u ontspant, is de kans groter dat de prik direct goed lukt.

De neuroloog voelt met de hand waar hij het beste kan prikken. Uw rug wordt gedesinfecteerd, dit kan wat koud aanvoelen. De neuroloog prikt u eerst met een voorpriknaald. Daarna brengt de neuroloog een dunne lumbaalpunctienaald door de huid naar de gewenste plek. Dit kan pijnlijk zijn, vergelijkbaar met bloed afnemen uit een arm. Het is belangrijk dat u zich zoveel mogelijk ontspant en in gebogen houding blijft. Als de lumbaalpunctienaald op de juist plek zit, kan de arts een kleine hoeveelheid hersenvocht aftappen. Als er voldoende vocht is afgetapt, verwijdert de neuroloog de naald. Dit is pijnloos. De verpleegkundige dekt het prikgaatje af met een pleister.Meestal verloopt een lumbaalpunctie zonder complicaties. Wel kan de neuroloog tijdens de punctie soms een zenuw raken. U voelt dan een stroomstootje of pijnscheut in uw been. Dit is even pijnlijk, maar niet gevaarlijk.

Na afloop van de lumbaalpunctie wordt het hersenvocht naar het laboratorium gebracht voor onderzoek.

Na het onderzoek

Het prikgaatje gaat het snelste dicht wanneer u ligt. Daarom is het de bedoeling dat u na de punctie plat gaat liggen. U ligt eerst 15 minuten op uw buik (als dit om bepaalde redenen niet lukt, is op uw rug liggen ook goed). Vervolgens ligt u 2 uur op uw rug. U krijgt de bel binnen handbereik zodat u om hulp kunt vragen als dat nodig is.

Als u alleen voor de lumbaalpunctie wordt opgenomen, mag u na 2 uur bedrust naar huis. Het is geen bezwaar als u zelf autorijdt.

Wij raden u aan veel te drinken: minimaal 1,5 liter per dag gedurende 3 dagen.

Complicaties

Na een lumbaalpunctie kunt u last hebben van hoofdpijn, misselijkheid of nabloeden van het wondje (prikgaatje). Dit is meestal tijdelijk.

Als u weer thuis bent en u zich zorgen maakt kunt u contact opnemen met een verpleegkundige van verpleegafdeling F2 op telefoonnummer (0314) 32 92 36. Verpleegafdeling F2 is op werkdagen bereikbaar van 07.00 - 21.00 uur. In het weekend is verpleegafdeling F2 gesloten. Dan kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (0314) 32 95 37.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de lumbaalpunctie van uw behandelend arts.

Vragen

Als u nog vragen hebt, kunt u die stellen aan een verpleegkundige op de afdeling waar u ligt.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om

Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Foldernummer 1010-aug 13
Print deze folder
Print folder