Print deze folder
Print folder


Spoedeisende Hulp

Vaccinatie tegen tetanus

Algemeen

Op de Spoedeisende Hulp van het Slingeland Ziekenhuis bent u behandeld voor een verwonding. Met deze verwonding loopt u het risico om tetanus te krijgen. Daarom heeft u één of twee injecties gekregen op de Spoedeisende Hulp. In deze folder leest u wat tetanus precies is, hoe de vaccinatie werkt en hoeveel injecties u nodig heeft voor een volledige bescherming tegen tetanus.

Wat is tetanus

Tetanus (ook wel kaakklem genoemd) is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie komt onder andere voor in zand, straatvuil of mest van dieren. Door een wondje kan de bacterie in het lichaam terechtkomen. De bacterie maakt een gif aan dat spierkrampen en verlammingen veroorzaakt.

Vaak verkrampen eerst de kauwspieren, daarna ontstaan ook krampaanvallen in de rest van het lichaam. Tetanus is moeilijk te behandelen en kan een dodelijke afloop hebben.

In Nederland komt tetanus weinig voor. Kinderen worden sinds 1950 op jonge leeftijd tegen de ziekte ingeënt.

De vaccinatie

Vaccinatie tegen tetanus is nodig als u:
De vaccinatie tegen tetanus bestaat uit een injectie met tetanus-toxoïd. Dit is de stof die de ziekte veroorzaakt, maar dan in aangepaste, veilige vorm. U wordt daar niet ziek van, maar uw lichaam gaat wel antistoffen (afweer) aanmaken tegen tetanus.

Als u nooit tegen tetanus bent ingeënt, krijgt u naast de injectie met tetanus-toxoïd ook een injectie waar de antistoffen al inzitten (tetanus-immunoglobuline). Uw lichaam heeft anders te veel tijd nodig om antistoffen aan te maken. Bij een verwonding heeft u direct bescherming nodig. Met twee injecties bent u direct beschermd.

Hoeveel injecties u nodig heeft, leest u hieronder.

Hoeveel injecties nodig

Hoeveel injecties u nodig heeft om u volledig te beschermen tegen tetanus hangt af van hoe lang geleden u voor het laatst bent ingeënt. Er zijn drie mogelijkheden:

Eén injectie nodig

Twee injecties nodig

Twee injecties nodig en later twee herhalingsinjecties

Om te zorgen dat de bescherming voor de komende tien jaar blijft gelden, dient u nog tweemaal een herhalingsvaccinatie (tetanus-toxoïd) te krijgen.

Wij adviseren u de eerste herhalingsinjectie een maand na uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp te halen. Een half jaar na deze eerste herhalingsinjectie haalt u de tweede herhalingsinjectie. U kunt voor de herhalingsinjecties bij uw huisarts terecht. Informeer vooraf bij uw huisartsenpraktijk of u een afspraak moet maken.

U krijgt een recept mee zodat u de twee vaccinatieampullen bij de apotheek kunt ophalen. U bewaart deze in de koelkast. U neemt de ampul mee naar uw afspraak voor vaccinatie bij de huisarts.

Mogelijke bijwerkingen

Sommige mensen krijgen last van bijwerkingen na de vaccinatie(s) tegen tetanus.
De volgende bijwerkingen zijn bekend:

Direct contact opnemen

Krijgt u zeer hevige reacties na de vaccinatie die u op de Spoedeisende Hulp heeft gehad? Neemt u dan direct contact met ons op op telefoonnummer (0314) 32 95 37. Als er complicaties optreden na de herhalingsinjectie(s) die u bij de huisarts heeft gehaald, dan dient u contact op te nemen met uw huisarts of buiten kantooruren met de Huisartsenpost, telefoonnummer (0314) 32 98 88.

Tetanus voorkomen

Het is verstandig dat u zich iedere tien jaar opnieuw laat vaccineren als u:

Zwangerschap en borstvoeding

U kunt zich tegen tetanus laten inenten als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Tetanusvaccinaties hebben voor zover bekend geen nadelige gevolgen voor uw ongeboren kind of zuigeling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de medewerkers van de afdeling Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (0314) 32 95 37.

Hieronder is aangekruist wat voor u van toepassing is:


Naam: ..............................
Geboortedatum: .. / .. / ....

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Foldernummer 1812-jan 14
Print deze folder
Print folder